SỞ VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO - DU LỊCH BẠC LIÊU
CỔNG THÔNG TIN VỀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
THỐNG KÊ
về đăng ký hộ kinh doanh
TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH
0
TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG
0
TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH TẠM NGƯNG GIẢI THỂ
0
Email: hotro@dkhkd.vn
Hotline: 1900 545 413
Tên hộ kinh doanh Mã số chứng nhận
Thời gian Tên, mã số chứng nhận Địa điểm kinh doanh
20-12-2019 Lê Thanh Nghị
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D80000565
303 Tam Hưng Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Nguyễn Văn Đắc
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D80000567
413 Tam HưngVĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Dương Thị Mung
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D80000574
62 Tam HưngVĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Huỳnh Quốc Trung
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D80000510
Phú Kỷ, Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Phan Văn Tiến
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D80000574
Ấp Nhà Dài Châu Hưng A, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Lê Thanh Nghị
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D80000565
303 Tam Hưng, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Trương Kim Thúy
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D8000051
Cái Dầy TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Thanh Mộng
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D80000534
77 Gia Hội, Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Phương Thúy
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D8000051
Cái Dầy, TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Dương Văn Phương
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D80000544
76 Trung Hưng 1BVĩnh Hưng A, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Kiều Diễm
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D80000058
27 Gia Hội Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
20-12-2019 Nguyễn Văn Khôi
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D8000057
Gia HộiHưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
17-05-2018 Nguyễn Thanh Tùng
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60C8000058
Ninh Thạnh Tây, NTL, Hồng Dân, Bạc Liêu
11-04-2013 Lâm Ngọc Ánh
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60C8000058
Ninh Thạnh, NQA, Hồng Dân, Bạc Liêu
11-01-2006 HTX. DV NN TIEÁN ÑAÏT
MÃ SỐ CHỨNG NHẬN: 60D8000005
Aáp Nam Thaïnh, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu
sở văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tỉnh bạc liêu
@Copyright 2019. Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Điện Toán Sài Gòn.