SỞ VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO - DU LỊCH BẠC LIÊU
CỔNG THÔNG TIN VỀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
THỐNG KÊ
về đăng ký hộ kinh doanh
TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH
0
TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG
0
TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH TẠM NGƯNG GIẢI THỂ
0
Email: hotro@dkhkd.vn
Hotline: 1900 545 413
Cơ quan ban hành
Các loại văn bản
Lĩnh vực ban hành
Thời gian ban hành
Số, ký hiệu: -
Từ ngày: Đến ngày:
Trích yếu:
Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 28/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu 10/12/2019
2 22/2019/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 09/12/2019
3 25/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Quản lý kinh phí phát triển Công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 09/12/2019
4 27/2019/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 09/12/2019
5 26/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh 09/12/2019
6 24/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ họp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính... 09/12/2019
7 301/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2019 - 2020 09/12/2019
8 139/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 158-KL/TU ngày 01/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/10/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu theo hướng phát triển bền vững, hiệu quả 09/12/2019
9 23/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành quy chế phân cấp quản lý kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 09/12/2019
10 11/CT-UBND Về việc chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 09/12/2019
11 21/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Bạc Liêu 15/10/2019
12 20/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu 14/10/2019
13 19/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tố chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 03/09/2019
14 18/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công, quản lý sử dụng kinh phí khuyến công và các chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 03/09/2019
15 17/2019/QĐ-UBND Giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 27/08/2019
sở văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tỉnh bạc liêu
@Copyright 2019. Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Điện Toán Sài Gòn.