SỞ VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO - DU LỊCH BẠC LIÊU
CỔNG THÔNG TIN VỀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ
THỐNG KÊ
về đăng ký hộ kinh doanh
TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH
0
TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG
0
TỔNG SỐ HỘ KINH DOANH TẠM NGƯNG GIẢI THỂ
0
Email: hotro@dkhkd.vn
Hotline: 1900 545 413
Mã số chứng nhận Tên hộ kinh doanh
Tên người đại diện Địa điểm kinh doanh
STT Số
chứng nhận
Tên hộ kinh doanh Địa điểm kinh doanh Ngày thành lập Ngành nghề Người đại diện Tình trạng hiện tại
1 60A8009871 JUST 1 ki ốt số MT10, chợ A Bạc Liêu, phường 3, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Mua bán trái cây, nước giải khát, yến, mật ong Nguyễn Thu Kiều Chấm dứt hoạt động
2 60A8012550 Gội Đầu - Giác Hơi 168 số 710 đường Trần Phú, khóm 1, phường 7, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Dịch vụ gội đầu, giác hơi Nguyễn Thị Huyền Trân Chấm dứt hoạt động
3 60A8012177 Coffee - Vape 1968 nhà không số (thử đất số 624; tờ bản đồ số 14) đường Tôn Đức Thắng, phường 1, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Bán đồ giải khát; ịch vụ chụp ảnh, cho thuê áo cưới Lê Thái Dương Chấm dứt hoạt động
4 60A8010641 JEAN 135 - 165 -195 số 168/4 đường Trần Huỳnh, khóm 2, phường 7, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Mua bán quần áo may sẵn Nguyễn Anh Thùy Trang Chấm dứt hoạt động
5 60A8009175 Net 108 số 142 đường Hòa Bình, phường 3, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, trò chơi điện tử công cộng Lâm Húng Láng Chấm dứt hoạt động
6 60A8012050 Cửa Hàng "168" nhà không số (thửa đất số 13; tờ bản đồ số 35) đường Cách Mạng, khóm 10, phường 1, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Mua bán, trao đổi, cho thuê xe gắn máy Phạm Tân Cường Chấm dứt hoạt động
7 60A8006112 Tuấn 16 số 14 A đường Cách Mạng, khóm 10, phường 1, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, trò chơi điện tử công cộng; mua bán sim, thẻ điện thoại Mã Tuấn Chấm dứt hoạt động
8 60A8010025 U 1 số A 14/116 đường Võ Thị Sáu, phường 8, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, trò chơi điện tử công cộng; dịch vụ photocopy, bán đồ giải khát; mua bán máy vi tính và linh kiện, sim và thẻ điện thoại Lê Hoàng Khánh Chấm dứt hoạt động
9 60A8000117 Ngọc Ngân (19/3/2002) số 61 đường Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 3, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Mua bán quần áo may sẵn, giầy dép, nón Lý Ngọc Ngân Chấm dứt hoạt động
10 60A8009271 Photocopy Số 1 số 10 A đường Võ Thị Sáu, khóm 2, phường 8, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Dịch vụ photocopy Dương Minh Anh Chấm dứt hoạt động
11 60A8007301 Ngäc Anh (t¹m ngõng) sè 25 ®­êng NguyÔn ChÝ Thanh, khãm 10, ph­êng 1 (t¹m ngõng), , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Mua b¸n t¹p hãa, mü phÈm, hãa mü phÈm, bia, r­îu, thuèc l¸, n­íc gi¶i kh¸t TrÇn ChÝ DuÈn Chấm dứt hoạt động
12 60A8007180 Caffe Kem Yumi (t¹m ng­ng) sè 131 ®­êng TrÇn Huúnh, khãm 2, ph­êng 7, , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Mua b¸n hµng thñy s¶n Cao ThÞ Ngäc Nhiªn (t¹m ng­ng) Chấm dứt hoạt động
13 60A8007149 Vùa G¹o TrÇn §¨ng Khoa (t¹m ng­ng) sè 48 (thöa ®Êt sè 113, tê b¶n ®å sè 35) ®­êng C¸ch M¹ng, khãm 10, ph­êng 1 (t¹m ng­ng), , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Nu«i trång thñy s¶n TrÇn §¨ng Khoa Chấm dứt hoạt động
14 60A8006431 Song ThÞnh (t¹m ng­ng) sè 115 ®­êng NguyÔn ThÞ Minh Khai, khãm 1, ph­êng 5 (t¹m ng­ng), , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Söa ch÷a ®iÖn tho¹i di ®éng; mua b¸n sim, thÎ D­¬ng VÜ H­ng Chấm dứt hoạt động
15 60A8005618 Quúnh Anh (t¹m ngõng) sè 67, d·y B, l« B, ®­êng NguyÔn ThÞ Thñ, khãm 10, ph­êng 1 (t¹m ngõng), , Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu Mua b¸n r­îu, bia, n­íc gi¶i kh¸t c¸c lo¹i, thùc phÈm t­¬i sèng, thùc phÈm tæng hîp Ph¹m ThÞ KiÒu Nga Chấm dứt hoạt động
sở văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch tỉnh bạc liêu
@Copyright 2019. Bản quyền thuộc về công ty TNHH Công Nghệ Điện Toán Sài Gòn.